Pierwsza Komunia święta

Uroczystość katolicka, w której podczas Mszy św. dzieci po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa pod postacią chleba i wina. Do pierwszej komunii świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonującą się we Mszy świętej przemianę chleba w Ciało i wina w Krew Jezusa. Pierwsza Komunia święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.
W Polsce wiek przyjęcia pierwszej komunii świętej jest obecnie ustalony na trzecią klasę szkoły podstawowej. Istnieje także możliwość dopuszczenia do komunii św. dzieci młodszych. Św. Jan Paweł II pochwalał ten zwyczaj. Dzieci do tego dnia przygotowują się cały rok. Przed I Komunią świętą wymagana jest zawsze spowiedź dziecka.

Jako przygotowanie do przyjęcia pierwszej Komunii świętej, dzieci mają obowiązek uczestniczyć w katechezie szkolnej, oraz w Nabożeństwach Różańcowych w październiku i Roratach w Adwencie. W Wielkim Poście dzieci powinny uczestniczyć w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątki. Inne propozycje będą uzgadniane z Rodzicami i Katechetami.

Najpiękniejszym przygotowaniem dzieci do I Komunii św. jest ich uczestnictwo wraz z Rodzicami w niedzielnych Mszach św. Dla dzieci w naszym kościele jest sprawowana Msza św. o godz. 12.00.

Pandemia jakkolwiek spustoszyła gospodarkę i zmieniła relacje interpersonalne ludzi, to jednak dała też dużo możliwości do przemyśleń nad naszym życiem, postępowaniem, życiem religijnym, formami pobożności, np. przyjmowanie Komunii świętej na rękę czy do ust. Jeśli chodzi o przystępowanie dzieci do I Komunii św. w małych grupach, to można powiedzieć, że zrodziła się nowa forma tej uroczystości, akceptowalna przez dzieci i rodziców. W małych grupach dzieci są głównymi bohaterami i wybrańcami Boga, bo to dla nich jest uroczystość, to ich wybrał Jezus Chrystus i ukochał dając Siebie w miłości pod postacią chleba.

W przyszłym roku i następnych latach pozostawiam Rodzicom wybór: czy chcą by ich dzieci przystępowały do I Komunii św. w małych grupach czy też w jednej (klasami)?

Terminy I Komunii św.:
ROK 2021 – 15 maja godz. 11.00 i 12.30; oraz 22 maja godz. 11,00 i 12.30.
ROK 2022 – 14 maja godz. 11.00 i 21 maja godz. 11.00. Można też w mniejszych grupach dodatkowo o godz. 12.30.

Dzieci otrzymują od Parafii książeczkę i różaniec jako pamiątkę pierwszej Komunii świętej. Rodzice we własnym zakresie szyją szatki dla swoich dzieci, przekazują medaliki podczas samej uroczystości, stroją kościół oraz mogą jeszcze przekazać swoim dzieciom inne pamiątki.