Rys historyczny powstania kościoła i parafii pw. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich w Przysieku.

Ks. Janusz Rzucidło CSMA który pełnił funkcję proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górski (1975-1995), rozpoczął wraz z mieszkańcami Przysieka i Rozgart poszukiwanie działki pod budowę kościoła. Działki w Przysieku i Starym Toruniu zostały przekazane na rzecz Zgromadzenia św. Michała Archanioła w 1994 roku. Wielkie zasługi w geodezyjnym wytyczaniu działek miał p. Franciszek Bęben. Następny proboszcz w Górsku ks. Stanisław Kalisztan CSMA (1995-2005) rozpoczął budowę kościoła. W dniu 10 sierpnia 1997 roku została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja Suskiego, podczas której poświęcono plac pod budowę nowej świątyni. Od tego dnia ks. Stanisław Kalisztan CSMA, wraz z komitetem parafialnym, podjęli decyzję o budowie tymczasowej kaplicy. Z początkiem września 1997 roku rozpoczęto budowę  tymczasowej kaplicy, a już w końcu listopada prace zostały zakończone. W dniu 27 czerwca 1998 roku w kaplicy tymczasowej zostało uroczyście poświęcone tabernakulum przez ks. prałata Stanisława Kardasza i od tego czasu w każdą niedzielę i święto oraz w środy sprawowano Eucharystię. Na posiedzeniu komitetu budowy 14 lipca 1998 roku Ks. proboszcz Stanisław Kalisztan CSMA zlecił wykonanie projektu panom Januszowi Sadkowskiemu i Cezaremu Owczarkowi. W dniu 24 maja 1999 roku Starostwo Powiatowe zatwierdziło projekt architekta p. Cezarego Owczarka i przystąpiono do prac budowlanych. Projekt konstrukcyjny wykonał p. Janusz Sadkowski, który jednocześnie został inspektorem nadzoru. Wykonania  prac podjął się p. Karol Małecki,  który jednocześnie został  kierownikiem budowy. W dniu 17 czerwca 2000 R.P. wraz z Aktem Erekcyjnym w fundamenty świątyni został wmurowany Kamień Węgielny pochodzący z grobu św. Piotra Apostoła, a poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas wizyty apostolskiej w Toruniu dnia 7 czerwca 1999 roku. Wmurowania kamienia dokonał ks. biskup Józef Szamocki.

Parafianie angażowali się spontanicznie w budowę kaplicy a następnie kościoła. Warto wspomnieć tylko niektóre osoby: Kazimierz Tołoczko, Edmund Pomastowski, Jan Rygielski, Zenon Czarnowski, Zofia Niwińska, Joanna Pomastowska, Barbara Gościńska, Wojciech Gościnski, Henryk Lizak, Henryk Pora, Waldemar Pomastowski, Tomasz Pomastowski, Zdzisław Mądrzejewski, Zenon Ryngwelski, Mieczysław Złotucha, Andrzej Czerwinski, Antoni Iskra, Jan Zieliński, Józef Piotrowski, Roman Czarnowski,

Świątynię zbudowali parafianie przy dużej pomocy Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, które założył błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz w końcu ubiegłego wieku. Świątynia została wzniesiona ku czci Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich, jako wotum wdzięczności za świadectwo wiary Polaków którzy ponieśli śmierć męczeńską w obozach niemieckich, łagrach sowieckich i więzieniach komunistycznych. Wybranych Męczenników systemu totalitarnego Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 13 czerwca 1999 roku. Wśród wyniesionych męczenników są dwaj michalici: bł. ks. Wojciech Nierychlewski i bł. ks. Władysław Błądziński.

Biskup Toruński Andrzej Wojciech Suski erygował z dniem 1 października 2008 roku parafię p.w. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich przy kościele Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Dzień odpustu parafialnego wyznaczył 15 września we wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

Pierwszym proboszczem parafii został ks. dr Karol Dąbrowski CSMA, który pełnił tę funkcję przez okres dziewięciu lat i w tym czasie wyposażył kościół i plebanię, m.in. w ławki, konfesjonały, ołtarz, posadzkę, żyrandole, witraże…
Parafia liczyła na dzień powstania 1673 wiernych i została włączona do Dekanatu Toruńskiego Drugiego

Z dniem 27 sierpnia 2017 roku proboszczem parafii został ks. Czesław Kustra CSMA. Obecnie (wrzesień 2020 roku) Parafia liczy 2423 wiernych.

Do Parafii należą ulice:

Ulice w całości:

Astrowa, Azaliowa, Bratkowa, Borowikowa, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Cisowa, Fiołkowa, Goździkowa, Grzybowa, Irysowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kanarkowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Kościelna, Kręta, Krokusowa, Krucza, Kwiatowa, Liliowa, Lisia, Maślakowa, Miła, Modrzewiowa, Morelowa, Myśliwska, Nagietkowa, Narcyzowa, Osiedlowa, Paproci, Parkowa, Pieczarkowa, Polna, Popiełuszki, Prosta, Przy Kanale, Różana, Rumiankowa, Rzemieślnicza, Sarnia, Sasankowa, Słoneczna, Słonecznikowa, Słowikowa, Sołecka, Sosnowa, Sowia, Storczykowa, Świerkowa, Tulipanowa, Wróblowa, Wspólna, Zajęcza, Zielony Zakątek, Żurawia.

Ulice w części:

Leśna 1, 2, 2a, 3, 4a, 4b, 6, 8; Toruńska 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9a, 10, 12, 13, 14a, 15, 15b, 16, 17, 17a, 18, 20, 23, 23a, 23b, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 30, 32; Cedrowa nr 1, 3, 5; ul. Długa nr 2, 3, 4, 5a, 6, 8, 8a, 9, 10, 14, 18, 20, 20a, 20b, 21, 22, 28b, 32; Baśniowa 1, 2, 3.

Miejscowość Błotka w całości.