Historia parafii
p.w. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich
w Przysieku  k/Torunia.

Budowa świątyni
  • W dniu 10 sierpnia 1997 roku została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja Suskiego, podczas której poświęcono plac pod budowę nowej świątyni. Od tego dnia ks. Stanisław Kaliszan CSMA, proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku, do której należy wieś Przysiek, wraz z komitetem parafialnym, podjęli decyzję o budowie tymczasowej kaplicy.
  • Z początkiem września 1997 roku rozpoczęto budowę  tymczasowej kaplicy, a już w końcu listopada prace zostały zakończone.
  • W dniu 27 czerwca 1998 roku w kaplicy tymczasowej zostało uroczyście poświęcone tabernakulum przez ks. prałata Stanisława Kardasza i od tego czasu w każdą niedzielę i święto oraz w środy sprawowano Eucharystię.
  • Na posiedzeniu komitetu budowy 14 lipca 1998 roku Ks. proboszcz Stanisław Kaliszan CSMA zlecił wykonanie projektu panom Januszowi Sadkowskiemu i Cezaremu Owczarkowi.
  • W dniu 24 maja 1999 roku Starostwo Powiatowe zatwierdziło projekt architekta p. Cezarego Owczarka i przystąpiono do prac budowlanych.. Projekt konstrukcyjny wykonał p. Janusz Sadkowski, który jednocześnie został inspektorem nadzoru. Wykonania  prac podjął się p. Karol Małecki,  który jednocześnie został  kierownikiem budowy.
  • W dniu 17 czerwca 2000 R.P. wraz z Aktem Erekcyjnym w fundamenty tej świątyni został wmurowany Kamień Węgielny pochodzący z grobu św. Piotra Apostola, a poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas wizyty apostolskiej w Toruniu dnia 7 czerwca 1999 roku. Wmurowania kamienia dokonał ks. biskup sufragan Józef Szamocki

Świątynię zbudowali parafianie przy dużej pomocy Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, które założył błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz w końcu ubiegłego wieku. Świątynia ta została wzniesiona ku czci Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich jako wotum wdzięczności za dar Roku Jubileuszowego i ku uczczeniu Męczenników systemu totalitarnego, których Ojciec Święty wyniósł na ołtarze 13 czerwca 1999 roku

Powstanie parafii

Dekretem z dnia 18 września w święto Świętego Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski, Biskup Toruński Andrzej Wojciech Suski erygował z dniem 1 października 2008 roku parafię p.w. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich przy kościele Zgromadzenia św. Michała Archanioła.
Pierwszym proboszczem parafii został dotychczasowy proboszcz w Górsku ks. dr Karol Dąbrowski CSMA, który pełnił tę funkcję przez okres dziewięciu lat.
Parafia liczyła na dzień powstania 1673 wiernych i została włączona do Dekanatu Toruńskiego Drugiego.
Z dniem 27 sierpnia 2017 roku nowym proboszczem parafii został ks. Czesław Kustra CSMA.