Sakrament Bierzmowania

Według wytycznych Konferencji Episkopatu Polski i naszego Biskupa Ordynariusza, okres przygotowania młodzieży do sakramentu Bierzmowania w Diecezji Toruńskiej obejmuje co najmniej jeden rok. W przygotowaniu do Bierzmowania uczestniczą absolwenci szkół podstawowych. Kandydatami do udzielenia sakramentu Bierzmowania mogą być osoby, które posiadają potwierdzenie uczestnictwa w katechezie w szkole podstawowej i uczestniczą w niej w szkole ponadpodstawowej, bądź po ukończeniu katechizacji szkolnej na powyższych etapach, posiadają poświadczenie uczestnictwa w niej. Nauka religii w szkole nie zastępuje parafialnego przygotowania do sakramentu Bierzmowania, ale mu integralnie towarzyszy.

W naszej Parafii sakrament bierzmowania jest udzielany co dwa lata.

Zapisy kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpoczną się we wrześniu 2020 roku.

Załączniki:

  1. KEP o przygotowaniu do bierzmowania
  2. INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA