Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informuję, że:

  1. Na terenie kościoła w Przysieku zainstalowany jest monitoring wizyjny.
  2. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ MĘCZENNIKÓW POLSKICH W PRZYSIEKU z siedzibą w Przysieku, ul. Ks. J. Popiełuszki 12, 87-134 Zławieś Wielka.
  3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: telefon: 56 674 38 38, e-mail: parafia@przysiek-michalici.pl
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych.
  5. Monitoring obejmuje teren wokół kościoła w Przysieku, oraz przyległy parking.
  6. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 14 dni.
  7. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4 powyżej dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: organy ścigania lub inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.