Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant lub minister (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) – w katolicyzmie: osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą. Nazwa obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła) jak i stałą posługę wykonywaną najczęściej przez chłopców lub młodzież męską. Agenda liturgiczna przewiduje obrzęd błogosławieństwa i przyjęcia kandydata do służby liturgicznej ołtarza.

Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do Mszy świętej. Pomaga po zakończeniu Mszy świętej.

Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które są dla liturgii niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez służbę wskazuje, że każda liturgia i każde nabożeństwo nie jest tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant służąc pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” to znaczy nie tylko słuchać czy się przyglądać, ale współdziałać, współtworzyć, czynnie się w nią angażować.

W naszej Wspólnocie Ministranckiej odbywają się spotkania formacyjne w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 12.00 w salce na plebanii. Zapraszamy nowych kandydatów do bycia ministrantem.

Służba ministrancka

 1. Ministranci podzieleni są na dwie grupy: ministranci  oraz kandydaci.
 2. Każdy ministrant powinien odbyć dwa dyżury w tygodniu: jeden w dzień powszedni (do poniedziałku do piątku) oraz drugi w niedzielę.
 3. Ministrant za każdą służbę ministrancką otrzymuje określoną liczbę punktów.

Wybrane Nabożeństwa

Ilość punktów

Uwagi

Msza św. Niedzielna

3

Msza św. w dni powszednie

2

Uroczystości: Pasterka, Triduum Paschalne, Rezurekcja, N.M.P. Królowej Polski (3.V), Boże Ciało, Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny (15.VIII), Odpust Parafialny (Matki Bożej Bolesnej 15.IX)

5

Droga Krzyżowa/Roraty

3

Nabożeństwa: majowe, czerwcowe, październikowe

2

Zbiórka

5

 1. Podstawowym dokumentem ilustrującym pracę ministranta jest lista z punktacją, która wywieszana jest w zakrystii. Listę osobiście podpisuje pełniący dyżur ministrant. Początkiem zbierania punktów będzie pierwsza Niedziela Adwentu a zakończeniem Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
 2. Każdy ministrant zobowiązany jest do uczestniczenia w zbiórkach ogólnych. Zbiórki odbywają się raz na miesiąc (w pierwsze soboty miesiąca godz. 12.00) w salce na plebanii.
 3. W niedzielę i uroczystości każdy ministrant zobowiązany jest do tego, aby przyjść odświętnie ubranym. Nigdy nie wolno przychodzić na służbę w stroju dresowym, sportowym.
 4. Ministrant nie nosi: kolczyków, klipsów. Nie farbuje włosów, nie nakłada pasemek na włosy. Nie przebija nosa i innych widocznych części ciała. Ministrant powinien zadbać o swój wygląd zewnętrzny (odpowiednia fryzura, czyste paznokcie i ręce, pełne obuwie).
 5. Ministranci będą tylko nagradzani a nie karani. Mile jest widziany przy ołtarzu każdy ministrant.
 6. Od ilości zebranych punktów będzie zależała ilość otrzymanych dyżurów podczas kolędy. Nadto, ilość zebranych punktów daje większe możliwości do skorzystania z „Funduszu Ministranckiego” (na dzień 31.01.2018 roku wynosi on – 200 zł.). Do zarządzania funduszem będzie powołana odpowiednia komisja ustalona na zbiórce.
 7. Porządek dyżurów ustala „Kolędowa Komisja Ministrancka” powoływana przez ks. proboszcza.
 8. W przypadku wyjazdu w czasie okresu kolędowego ministrant jest obowiązany poinformować Komisję przed planowaniem kolęd.
 9. W przypadku niespodziewanej choroby lub następstwa innej niespodziewanej okoliczność ministrant powinien we własnym zakresie znaleźć osobę, która zamieni się z nim dyżurami. Dyżurów kolędowych nie mogą pełnić kandydaci na ministrantów, ale tylko lektorzy i ministranci. Zdobyte punkty przez kandydatów będą dopisane po otrzymaniu godności ministranta.
 10. Oprócz liczby punktów na liczbę dyżurów kolędowych ma wpływ: zachowanie ministranta, dyspozycyjność, staż, uczestnictwo w nabożeństwach dodatkowych i zbiórkach.
 11. Z kolędy ministrant wpłaca na Fundusz Ministrancki 1 zł. od jednego wejścia. Przekazanie zebranych funduszy odbywa się na pierwszej zbiórce ministranckiej po zakończeniu kolędy. Rozliczenia dokonuje ministrant przed Kolędową Komisją Ministrancką.
 12. Plan dyżurów kolędowych będzie zamieszczany na stronie internetowej naszej Parafii. Dlatego porządek dyżurów musi być ustalony w czasie: pomiędzy pierwszą a drugą Niedzielą Adwentu.